4.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Ve Cevapları

235
ads

MUSTAFA KIZIKLI İLKOKULU 4-B SINIFI 2016–2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.SINAVI

ADI, SOYADI:
TARİH: 07.12.2016

Başarılar dilerim!

A

C B

2) A B

D C
Aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisi
yukarıdaki dikdörtgenin ismi olamaz? (5 p.)

A) ABCD dikdörtgeni B) BCDA dikdörtgeni
C) DCBA dikdörtgeni D) ACBD dikdörtgeni

7) Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız.
(5 p.)

iki yüz bir bin iki …………………………………
yüz yirmi üç bin dört yüz elli altı …………………
6) Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını
karşılarına yazınız. (5 p.)

804 040 ………………………………………..
57 501 ……………………………………………… ..

4) 1, 3, 7, 15, 31, ?, 127, 255, 511
Yukarıda verilen sayı örüntüsünde ? yerine
hangi sayı gelmelidir? (5 p.)
A) 63 B) 64 C) 65 D) 66
3) Aşağıda verilen şekillerden hangisi en fazla simetri
doğrusuna sahiptir? (5 p.)

A) B)

C) D)

4 5 6 9
2 8 7
1 3 5
+
8 9 7 8

13) Aşağıdaki toplama işleminde, toplananlarda
verilmeyen rakamları kutucuklara yazınız. (5 p.)

8) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (5 p.)
4 0 8 2 9 Basamak değerleri
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

14) Meyve yetiştiren Ali Dayı’nın ağaçlardan
topladığı meyve miktarları aşağıdaki gibidir:
Armutlar 1500 kg,
Elmalar, armutlardan 150 kg fazla,
Kayısılar ise elmalardan 250 kg fazla
Buna göre Ali Dayı toplam kaç kg meyve
toplamıştır? (10 p.)

9) 3 yüz binlik, 4 binlik ve 8 onluktan oluşan doğal
sayı aşağıda verilenlerden hangisidir? (5 p.)
A) 304 008 B) 304 080
C) 340 080 D) 348 000

10) 2 175 , 2 275 , 2 165 , 2 185 , 2 255 doğal sayılarını
büyükten küçüğe doğru, aralarına işaret koyarak
sıralayınız. (5 p.)
……………………………………………………………

11) Aşağıda verilen rakamlarla, tabloda istenilen
sayıları karşılarına yazınız. (10 p.)

0, 2, 7, 3 rakamlarını birer kez kullanarak
oluşturulabilecek dört basamaklı;
En küçük sayı
En büyük sayı
En küçük tek sayı
En büyük çift sayı

3 7 8 9
5 9 8 6
+ 2 2 4

1 959 + 6 929 =

 Turuncu İndir Butonu

ads

Bir cevap yazın